Jak odmawiać różaniec?

1. Na krzyżyku wykonujemy Znak Krzyża, a następnie odmawiamy Credo Apostolskie – Wierzę w Boga.
2. Na pierwszym paciorku (koraliku) odmawiamy Ojcze nasz.
3. Następnie na trzech paciorkach (koralikach) odmawiamy 3x Zdrowaś Maryjo, prosząc o pogłębienie wiary, nadziei i miłości.
4. Na przerwie między paciorkami (koralikami) odmawiamy Chwała Ojcu i zapowiadamy rozważaną tajemnicę.
5. Na kolejnym paciorku (koraliku) odmawiamy Ojcze nasz.
6. Następnie na dziesięciu paciorkach (koralikach) odmawiamy 10x Zdrowaś Maryjo, kontemplując tajemnicę życia Maryi i Jezusa.
7. Na przerwie odmawiamy: Chwała Ojcu i O mój Jezu.
8. Na dużym paciorku (koraliku) zapowiadamy kolejną tajemnicę różańca i odmawiamy Ojcze nasz.
9. Na zakończenie odmawiamy Pod Twoją obronę i Wieczny odpoczynek. Następnie całujemy krzyż i wykonujemy Znak Krzyża.