Tajemnice Różańca Świętego

Zachęcam Cię do zapoznania, utrwalenia i sprawdzenia wiedzy dotyczącej Różańca.

Temat ten, składa się z materiału katechetycznego, ćwiczenia oraz quizu.