Pytania 47 – 49

Pytanie 47. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:

 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu,
 • pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu,
 • ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda, pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia,
 • chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela,
 • 3 lata publicznej działalności,
 • powołanie 12 Apostołów,
 • ustanowienie Kościoła Świętego,
 • wybór św. Piotra na swego następcę,
 • śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek o godz. 15.00,
 • Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę,
 • Wniebowstąpienie 40-go dnia
 • po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

Pytanie 48. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

Pytanie 49. Wymień kilka cudów Pana Jezusa:

 • Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,
 • Rozmnożenie chleba,
 • Uzdrowienie paralityka,
 • Wskrzeszenie Łazarza,
 • Zmartwychwstanie.