Pytania 44 – 46

Pytanie 44. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

  1. powiedział o tym Bóg Ojciec,
  2. zaświadczyli to Apostołowie,
  3. wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
  4. swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

Pytanie 45.  Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:

  1. Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),
  2. historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

Pytanie 46. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.