Pytania 19 – 22

Pytanie 19. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

Pytanie 20. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

Pytanie 21. Co to jest Trójca Święta?

Jednego Boga w Trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

Pytanie 22. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.