Modlitwa po jedzeniu

Zagadnienie Progress
0% ukończone

Dziękujemy Ci, Panie, za te dary, które z Twojej dobroci spożywaliśmy.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Rejestracja