Formuła spowiedzi, gdy przystępujesz do spowiedzi po raz kolejny

Uklęknij w konfesjonale, uczyń znak krzyża i powiedz głośno:

Dziecko: W imię Ojca i Syna, i Dycha Świętego. Amen

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen

Dziecko: Ostatni raz byłem/byłam u spowiedzi (mówisz kiedy). Pokutę zadaną odprawiłem/ odprawiłam (lub nie i dlaczego). Obraziłem/ Obraziłam Pana Boga następującymi grzechami (wyznajesz swoje grzechy). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę i proszę Cię, Ojcze, o pokutę i rozgrzeszenie.

Dziecko: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Ksiądz rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia, m.in. wypowiada słowa:

„Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Dziecko: Amen

Ksiądz: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko: Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie kapłana. Podziękuj Bogu za przebaczenie i miłość, odpraw pokutę zadaną przez spowiednika.