Obrzędy Wstępne

Podział częściWezwaniaNasza odpowiedź Nasza postawa i gesty
Pieśń na wejścieŚpiewamy Stoimy
Znak krzyżaW imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Znak krzyża
PozdrowieniePan z wami …
Miłość Boga Ojca …
Łaska i pokój …
I z duchem twoim. Stoimy
Akt pokutyUznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.Stoimy

Bicie się w piersi
Akt pokutyNiech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.Amen.Stoimy
Akt pokutyPanie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.Stoimy
Podział części Wezwania Nasza odpowiedź Nasza postawa i gesty
Hymn (w niedziele i dni świąteczne)Chwała na wysokości Bogu …Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.Stoimy
KolektaMódlmy się. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.Amen.Stoimy (w ciszy przedstawiamy Bogu swoje prośby i intencje)