Obrzęd Zakończenia

Podział częściWezwaniaNasza odpowiedźNasza postawa i gesty
Ogłoszenia duszpasterskieOgłoszenia duszpasterskie.(uważnie słuchamy)Siedzimy
BłogosławieństwoPan z Wami.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
I z duchem Twoim.
Amen.
Stoimy

Znak krzyża
RozesłanieIdźcie w pokoju Chrystusa.
Pieśń na wyjście.
Bogu niech będą dzięki.
(śpiewamy)
Stoimy