Liturgia Eucharystyczna

Podział częściWezwaniaNasza odpowiedźNasza postawa i gesty
Przygotowanie darówMódlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Śpiewamy. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Amen.Siedzimy (lub stoimy)
Modlitwa EucharystycznaPan z wami.

W górę serca.

Dzięki składamy Panu Bogu naszemu.
I z duchem twoim.

Wznosimy je do Pana.

Godne to i sprawiedliwe.
Stoimy

Stoimy

Stoimy
PrefacjaZaprawdę godne to i sprawiedliwe (…)

Przeto z Aniołami i Archaniołami z błogosławionymi Duchami oraz ze wszystkimi chórami niebios śpiewamy hymn ku Twojej chwale bez końca wołając!
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.Stoimy
PrefacjaOn to gdy dobrowolnie wydał się na mękę (…) Bierzcie i jedzcie … Bierzcie i pijcie … Klęczymy
PrefacjaOto wielka tajemnica wiary

albo
Głosimy śmierć Twoją. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.Stoimy
Prefacja Wielka jest tajemnica naszej wiary.

albo
Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.Stoimy
Prefacja Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

albo
Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.Stoimy
Prefacja Tajemnica wiary.Chrystusa umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.Stoimy
Podział częściWezwaniaNasza odpowiedźNasza postawa i gesty
Obrzędy Komunii ŚwiętejPouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechów i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie …Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Stoimy
Obrzędy Komunii ŚwiętejPanie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i Królujesz na wieki wieków. Amen.Stoimy
Obrzędy Komunii ŚwiętejPokój Pański niech zawsze będzie z wami.I z duchem twoim.Stoimy
Obrzędy Komunii ŚwiętejPrzekażcie sobie znak pokoju.Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojemSkinienie głową lub podanie ręki Stoimy
Obrzędy Komunii ŚwiętejOto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.Klęczymy
Obrzędy Komunii ŚwiętejKomunia: Ciało Chrystusa.Amen.Klęczymy lub stoimy
Obrzędy Komunii ŚwiętejMódlmy się… Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.Stoimy