Msza Święta

Obrzędy Wstępne

 • Pieśń na wejście
 • Znak krzyża
 • Pozdrowienie
 • Akt pokuty
 • Hymn (w niedziele i dni świąteczne)
 • Kolekta

Liturgia Słowa

 • I czytanie
 • Psalm responsoryjny
 • II czytanie
 • Aklamacja
 • Ewangelia
 • Homilia
 • Modlitwa powszechna

Liturgia Eucharystyczna

 • Przygotowanie darów
 • Modlitwa Eucharystyczna
 • Prefacja
 • Obrzędy Komunii Świętej

Obrzęd Zakończenia

 • Ogłoszenia duszpasterskie
 • Błogosławieństwo
 • Rozesłanie