Modlitwa przed jedzeniem

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.