Modlitwa po religii

Dzięki Ci, Boże, za światło Twej nauki. Pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki .

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.