Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boże Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy;
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.