Quiz – Modlitwy

Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania! Ułóż z rozsypanych wyrazów tekst modlitwy. Przeciągnij i upuść fragment tekstu we właściwe miejsce.