O Sakramentach Świętych

Co to jest Sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

Ile jest Sakramentów Świętych?

Jest siedem Sakramentów Świętych:

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie Chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

Co to jest Chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

Co to jest Msza Święta?

Msza Święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.

Co to jest Komunia święta?

Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Wierni przyjmują komunię świętą pod postacią chleba, a w niektórych wypadkach, za zezwoleniem Księdza Biskupa także pod postacią wina.

Jak przygotowujemy duszę naszą do godnego przyjęcia Komunii świętej?

Aby godnie przyjąć komunię świętą, musimy oczyścić duszę z grzechów ciężkich czyli być w łasce uświęcającej.

Jak przygotowujemy nasze ciało do Komunii świętej?

Jedną godzinę przed Komunią świętą wstrzymujemy się od przyjmowania pokarmów i napojów.

Co to jest pokuta?

Pokuta jest to Sakrament, w który Pan Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione za pośrednictwem kapłana.

Kiedy Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty?

Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu Zmartwychwstania, gdy powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ile warunków trzeba wypełnić w Sakramencie Pokuty, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty , należy wypełnić pięć następujących warunków:

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy.

Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionych grzechów z postanowieniem niegrzeszenia na przyszłość.

Kiedy nasz żal jest doskonały?

Żal nasz jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, któregośmy obrazili.

Kiedy nasz żal jest mniej doskonały?

Żal nasz jest mniej doskonały, gdy żałujemy dlatego, ponieważ przez grzechy zasłużyliśmy na karę Bożą.

Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów.

Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu?

Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełniony grzech przez odprawienie pokuty, wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?

Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy i szkody.

Co to jest Namaszczenie Chorych?

Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu a niekiedy przywrócenie zdrowia.

Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę składania ofiary Mszy świętej i udzielania Sakramentów świętych i łaskę do godnego jej wykonywania.

Co to jest Małżeństwo?

Małżeństwo jest to Sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawierają ze sobą nierozerwalny związek i otrzymują łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.