O Rzeczy Ostatecznych

Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Rzeczy ostateczne człowieka są następujące:

  • Śmierć.
  • Sąd Boży.
  • Niebo lub piekło.

Co to jest śmierć?

Śmierć jest to rozłączenie się duszy z ciałem.

Dokąd idzie dusza po śmierci ciała?

Dusza po śmierci ciała idzie na Sąd Boży, a później idzie do nieba albo czyśćca albo piekła.

Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości.

Co to jest czyściec?

Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci.

Co to jest piekło?

Piekło jest to miejsce wiecznej kary.