O Panu Jezusie

Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

Gdzie narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Betlejem.

Jak nazywa się Matka Pana Jezusa?

Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna.

Kim był św. Józef?

Święty Józef był Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i Opiekunem Pana Jezusa.

Gdzie przebywał Pan Jezus do trzydziestego roku życia?

Pan Jezus do trzydziestego roku życia przebywał w Nazarecie.

Co czynił Pan Jezus, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem?

Pan Jezus czynił liczne cuda, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem.

Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

Przez co Pan Jezus odkupił ludzi?

Pan Jezus odkupił ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.