O Panu Bogu

Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

Ile jest Osób Boskich?

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach?

Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

Co znaczy stworzyć?

Stworzyć, znaczy, uczynić coś z niczego.