O Kościele

Co to jest Kościół katolicki czyli powszechny?

Kościół katolicki czyli powszechny, jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów świętych.

Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus.

Kogo uczynił Pan Jezus swoim zastępcą?

Pan Jezus uczynił swoim zastępcą świętego Piotra.

Kto jest następcą świętego Piotra?

Następcą świętego Piotra jest biskup rzymski, którego nazywamy Papieżem albo Ojcem Świętym.