O Duchu Świętym

Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

W jakiej postaci ukazał się Duch Święty przy chrzcie Pana Jezusa?

Duch Święty ukazał się przy chrzcie Pana Jezusa pod postacią gołębicy.

Kiedy Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego?

Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu.

Kiedy każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego?

Każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania.