O Człowieku

Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

Jak nazywali się pierwsi ludzie?

Pierwsi ludzie nazywali się: Adam i Ewa.

Gdzie Pan Bóg umieścił Adama i Ewę?

Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w raju.

Jak nazywa się grzech, który popełnili pierwsi rodzice?

Grzech, który popełnili pierwsi rodzice, nazywa się grzechem pierworodnym i ten grzech przeszedł na wszystkich ludzi.

Co utracili przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie?

Przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie utracili łaskę uświęcającą, a tym samym prawo do nieba. Ponadto utracili jeszcze i inne dary Boże: odtąd musieli ciężko pracować, cierpieć, chorować i umierać, rozum został przyćmiony, a wola stała się skłonniejsza do złego.

Kogo Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię dla zbawienia ludzi?

Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię swojego Syna dla zbawienia ludzi.

Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

Wolną od grzechu pierworodnego była Najświętsza Maryja Panna, Matka Pana Jezusa.