O Aniołach

Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?

W niebie Pan Bóg stworzył aniołów.

Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

Czy wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu?

Nie wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu. Wielu aniołów zbuntowało się przeciw Bogu i za karę zostali wtrąceni do piekła.

Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali?

Tych aniołów, którzy się zbuntowali, nazywamy złymi duchami, diabłami lub szatanami.

Jak nazywamy aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi?

Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami.