Siedem sakramentów świętych

Zagadnienie Progress
0% ukończone
  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. Pokuta
  5. Namaszczenie chorych
  6. Kapłaństwo
  7. Małżeństwo

Rejestracja