Rady ewangeliczne

  1. Dobrowolne ubóstwo
  2. Dozgonna czystość
  3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa