Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana, Boga twego,

z całego serca swego,

z całej duszy swojej,

i ze wszystkich myśli swoich,

a bliźniego swego,

jak siebie samego.