Grzechy wołające o pomstę do nieba

  1. Umyślne zabójstwo
  2. Grzech sodomski
  3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot
  4. Zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom