Dary Ducha Świętego

  1. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar umiejętności
  4. Dar rady
  5. Dar męstwa
  6. Dar pobożności
  7. Dar bojaźni Bożej