Dary Ducha Świętego

Zagadnienie Progress
0% ukończone

  1. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar umiejętności
  4. Dar rady
  5. Dar męstwa
  6. Dar pobożności
  7. Dar bojaźni Bożej

Rejestracja