Cztery cnoty główne (kardynalne)

  1. Roztropność
  2. Sprawiedliwość
  3. Umiarkowanie
  4. Męstwo

Rejestracja