Liturgia Słowa

Podział częściWezwaniaNasza odpowiedźNasza postawa i gesty
I czytanieCzytanie z …
Oto Słowo Boże

Bogu niech będą dzięki.
Siedzimy
Psalm responsoryjnyPowtarzamy refren.Siedzimy
II czytanieCzytanie z …
Oto Słowo Boże

Bogu niech będą dzięki.
Siedzimy
AklamacjaAlleluja …Śpiewamy Alleluja.Stoimy
EwangeliaPan z wami Słowa Ewangelii wg św. …
Oto Słowo Pańskie
I z duchem Twoim
Chwała Tobie, Panie
Chwała Tobie, Chryste
Stoimy
Znak krzyża (czoło,usta,serce)
Homilia(uważnie słuchamy)Siedzimy
Podział częściWezwaniaNasza odpowiedźNasza postawa i gesty
HomiliaWierzę w Jedynego Boga …… Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Stoimy
Modlitwa powszech.(intencje) Ciebie prosimy.
Pr zezChrystusa,Pana Naszego.
… Wysłuchaj nas Panie.
Amen.
Stoimy