Pytania 1 – 2

Zagadnienie Progress
0% ukończone

Pytanie 1. Co to jest religia?

Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

Pytanie 2. Jaką religią jest religia katolicka?

Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.

Rejestracja