Pytania 1 – 2

Pytanie 1. Co to jest religia?

Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

Pytanie 2. Jaką religią jest religia katolicka?

Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.