Pytanie 9 – 12

Pytanie 9. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie,godność dziecka Bożego. Sens życia.

Pytanie 10. Kto napisał 4 Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, i św. Jan.

Pytanie 11. Wymień Księgi Pisma świętego Nowego Testamentu.

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

Pytanie 12. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.