Pytanie 6 – 8

Pytanie 6. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo święte?

Pismo święte dzieli się na Stary Testament – 45 ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 72 księgi.

Pytanie 7. Co jest przewodnią myślą Pisma świętego?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

Pytanie 8. Które z wszystkich ksiąg Pisma świętego są najważniejsze?

Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.