Pytania 3 – 5

Pytanie 3. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie świętym i Tradycji.

Pytanie 4. Co to jest Pismo święte?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

Pytanie 5. Kto jest autorem Pisma świętego?

Pierwszorzędnym autorem Pisma świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.