Pytanie 91 – 94 – Cnoty Boskie

Pytanie 91.  Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

Pytanie 92.  Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

Pytanie 93.  Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

Pytanie 94.  Co to są cnoty obyczajowe?

Cnoty obyczajowe są to te cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje).