Pytanie 110 – Tajemnice Różańca świętego

Pytanie 110. Powiedz tajemnice Różańca św.:

Część I – Tajemnice radosne:

 1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Część II – Tajemnice światła:

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Część III – Tajemnice bolesne:

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
 4. Niesienie Krzyża na Górę Kalwarię.
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Część IV – Tajemnice chwalebne:

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 5. Ukoronowanie w niebie Najświętszej Maryi Panny.