Pytania 98- 101

Pytanie 98. Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?

  1. Wierzyć Panu Bogu.
  2. Zaufać Panu Bogu.
  3. Miłować Pana Boga.
  4. Czcić Pana Boga.

Pytanie 99.  Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty.

Pytanie 100. Jaka powinna być nasza wiara?

Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

Pytanie 101. Co to znaczy ufać Panu Bogu?

Ufać Panu Bogu to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia.