Pytania 95 – 97 – Cnoty kardynalne

Pytanie 95.  Wymień cztery cnoty kardynalne (główne):

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Wstrzemięźliwość.
 4. Męstwo.

Pytanie 96. Wymień uczynki miłosierne co do duszy:

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Pytanie 97. Wymień uczynki miłosierne co do ciała:

 1. Łaknących nakarmić.
 2. Pragnących napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać.