Pytania 80 – 81 – Dziesięć Przykazań Bożych

Pytanie 80. Wymień Dziesięć Przykazań Bożych:

Jam jest Pan Bóg twój:

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał  imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
  10.  Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pytanie 81.  Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?

Dziesięć Przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był wodzem narodu żydowskiego i pośrednikiem między Bogiem a ludźmi swego narodu.