Pytania 111 – 117

Pytanie 111. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

Pytanie 112. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.

Pytanie 113. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i starszych.

Pytanie 114. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie i zdrowie duszy i ciała u siebie i u bliźnich.

Pytanie 115. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

Pytanie 116. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

W VII i X Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

Pytanie 117. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

W VIII Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobrą sławę bliźniego.