Pytania 106 – 109

Pytanie 106. Jak trzeba się modlić?

Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

Pytanie 107. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska – to modlitwa “Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

Pytanie 108. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa “Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

Pytanie 109. Powiedz modlitwę „Anioł Pański”. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę?

Anioł Pański odmawiamy na pamiątką chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.