Ćwiczenia – O moralności chrześcijańskiej

Uzupełnij brakujące wyrazy.