Pytanie 155 – Obrzędy Sakramentu Bierzmowania


Pytanie 155. Obrzędy Sakramentu Bierzmowania:

I. Biskup odmawia krótką modlitwę.

  • Liturgia słowa – homilia, czyli przemówienie Biskupa do bierzmowanych.
  • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
  • Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwy.

II. Namaszczenie Krzyżmem świętym.

  • Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: „NN., przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”.
  • Bierzmowany odpowiada: „Amen”.
  • Biskup dodaje: „Pokój z tobą”.
  • Bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”.

III. Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem świętym:

  • Modlitwa powszechna. Ojcze nasz… Błogosławieństwo Arcypasterskie.