Pytania 160 – 163 – Co to jest Msza święta?

Pytanie 160. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę” – dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

Pytanie 161. Co to jest Msza święta?

Msza święta jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu Niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

Pytanie 162. Z jakich części składa się Msza święta?

Msza święta składa się z liturgii słowa i liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje:

  1. przygotowanie darów ofiarnych,
  2. dokonanie ofiary (przeistoczenie),
  3. ucztę ofiarną (Komunię świętą),
  4. dziękczynienie.

Pytanie 163. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.