Pytania 164 – 167 – Co to jest Komunia święta?

Pytanie 164. Co to jest Komunia święta?

Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Pytanie 165. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię świętą?

Komunię św. możemy często przyjmować, gdy:

  • mamy łaskę uświęcającą,
  • mamy czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem),
  • zachowamy post eucharystyczny 1 godzinę.

Pytanie 166. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii świętej?

  • pomnaża łaskę uświęcającą,
  • gładzi grzechy lekkie,
  • pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

Pytanie 167. Co należy uczynić po Komunii świętej?

Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.