Pytania 172 – 176

Pytanie 172. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie so-bie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

Pytanie 173. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

Pytanie 174. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

Pytanie 175. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

Pytnaie 176. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.