Pytania 168 – 171 – Co to jest Sakrament Pokuty?

Pytanie 168. Co to jest Sakrament Pokuty?

Sakrament Pokuty czyli Pojednania jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po Chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

Pytanie 169. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?

Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów:

„Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane”.

Pytanie 170. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

Pytanie 171. Pięć warunków Sakramentu Pokuty:

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Spowiedź szczera.
  5. Zadośćuczynienie.