Pytania 149 – 151

Pytanie 149. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

 • przez modlitwę i czynny udział we Mszy świętej,
 • częstą Spowiedź i Komunię świętą,
 • systematyczną katechizację aż do XII klasy włącznie, a nawet aż do końca życia,
 • przez  czytanie Pisma świętego i książek katolickich.

Pytanie 150. Przez co człowiek może utracić wiarę?

 • przez zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),
 • opuszczanie modlitwy, Mszy świętej,
 • lekceważenie przykazań Bożych.

Pytanie 151. Jak należy się przygotować do Sakramentu Bierzmowania?

 • modlić się o Dary Ducha Świętego,
 • poznać najważniejsze prawdy wiary,
 • wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,
 • wybrać sobie patrona,
 • poprosić świadka do Bierzmowania,
 • oczyścić duszę z grzechów.