Pytania 146 – 148 – Siedem Darów Ducha Świętego

Pytanie 146. Wymień siedem Darów Ducha Świętego:

 1. Dar mądrości.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar rady.
 4. Dar męstwa.
 5. Dar umiejętności.
 6. Dar pobożności.
 7. Dar bojaźni Bożej.

Pytanie 147. Co to znaczy bronić swojej wiary?

 • umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
 • być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
 • nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

Pytanie 148.  Co to znaczy żyć według wiary?

 • zachowywać na co dzień wszystkie przykazania,
 • spełniać solidnie swoje obowiązki,
 • żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię świętą,
 • wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.