Pytania 143 – 145

Pytanie 143. Ile razy można przyjąć Sakrament Bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

Pytanie 144. Jaki jest związek między Chrztem a Bierzmowaniem?

Przez Chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata). Przez Sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

Pytanie 145. Jakich łask udziela Bierzmowanie?

  • pomnaża łaskę uświęcającą,
  • wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
  • daje siedem Darów Ducha Świętego,
  • daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.